ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

 • ΗΛΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ: Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 21 έτη.
 • ΆΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να έχει άδεια που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν.
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: 
  ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Απαλλαγή ευθύνης). Ο πελάτης – μισθωτής ευθύνεται και ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του δια το αυτοκίνητο της εταιρίας μέχρι του ποσού που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Εάν όμως ο πελάτης αποδεχτεί να πληρώσει επιπλέον ημερησίως το αντίτιμο όπως ορίζει ο ισχύων τιμοκατάλογος, η εταιρία συμφωνεί να τον απαλλάξει από κάθε ευθύνη για τις ζημιές που θα προκληθούν στα αυτοκίνητα κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Σε περίπτωση ζημιάς το συμφωνηθέν ποσό χρεώνεται ως απαλλαγή ευθύνης. Η μικτή ασφάλιση δεν ισχύει στην περίπτωση που ο πελάτης οδηγεί το αυτοκίνητο κατά την παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του Κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή των όρων του παρόντος συμβολαίου. Καταστροφή ελαστικών, παμπρίζ, παραθύρων και ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από Μικτή ασφάλεια.
 • ΠΡΟΣΩΠΙΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Δια της μονογραφήσεως του κατάλληλου τετραγώνου ο πελάτης – Ασφαλιζόμενος συμφωνεί όπως καταβάλει πρόσθετο ημερήσιο ποσό υπολογιζόμενο σύμφωνα με το τρέχον τιμολόγιο του εκμισθωτού και αποδέχεται τους όρους του συμβολαίου κατά προσωπικών ατυχημάτων του του συναφθέντος υπό του εκμισθωτού δια λογαριασμό των πελατών αυτού.
 • ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ: Δια της μονογραφήσεως του κατάλληλου τετραγώνου ο Ασφαλισμένος συμφωνεί όπως καταβάλει ένα επιπρόσθετο ποσό ημερησίως, που τον απαλλάσει από την ευθύνη κλοπής του αυτοκινήτου, σύμφωνα με το τρέχον τιμολόγιο και τους όρους και οδηγίες του παρόντος μισθωτήριου συμβολαίου.
 • ΒΕΝΖΙΝΗ: Πληρώνεται από τον ενοικιαστή.
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΑ: Επιτρέπεται μόνο με γραπτή έγκριση της εταιρείας.
 • ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και οι συνέπειες από τροχαίες παραβάσεις βαρύνουν τον ενοικιαστή.

ΚΑΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ:

 • Για οτιδήποτε συμβεί αν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
 • Για ζημιές που έχουν προκληθεί από οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους
 • Για κλοπή ή ζημιά προσωπικών σας αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο της PRINCE.

Τα αυτοκίνητα που ενοικιάζουμε είναι αρίστης ποιότητας με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για την καλύτερη και ασφαλέστερη οδήγηση σας. Παρέχουμε και ασφάλιση οχημάτων με την εταιρεία ΜΙΝΕΤΤΑ (Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων) η οποία παρέχει βασικές καλύψεις, σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινόντων ανά θύμα – υλικές ζημιές τρίτων – φροντίδα ατυχήματος – υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα – νομική βοήθεια. Προσοχή σε περίπτωση ατυχήματος όπου ο πελάτης μας ευθύνεται για τις υλικές ζημιές των οχημάτων της εταιρείας μας τα πληρώνει ο ίδιος ενώ για τις ζημιές που προκαλεί σε τρίτους καλύπτονται από την ασφαλιστική εταιρεία ΜΙΝΕΤΤΑ.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί μια μικτή ασφάλιση φουλ έξτρα πληρώνοντας 10 ευρώ επιπλέον την ημέρα, τότε σε πιθανότητα καταστροφής του οχήματος μας ο πελάτης πληρώνει μόνο τα πρώτα 700 ευρώ.